• Kapcsolat: 1052 Budapest, Haris köz 6. félem. 1.
  • Tel: +36 (1) 612-3176, 612-3241, +36 (70) 9408954,
  • email: kardosgabi@diaproject.hu

Bemutatkozás

A Diaproject Kft. projektek tervezésével, ezen belül kiemelten kutatás-fejlesztési és innovációs projektek összeállításával, pályázati tanácsadással, pályázatkészítéssel, pályázati- és projektmenedzsmenttel, hitel- és kockázati tőke finanszírozással, valamint menedzsment oktatással és stratégiai tervezési tanácsadással foglalkozik. A társaság Kardos Gabriella irányításával látja el feladatait, melyeket 2006-tól –fejlődő szervezeti keretek között- folyamatosan, évre bővülő ügyfélkörrel és egyre szélesebb, saját tapasztalatokon alapuló tájékoztatással, kínálattal végez.

 

Célunk, hogy hatékony támogatást nyújtsunk a forrásszerzés és professzionális menedzsment révén a vállalkozások és más szervezetek célkitűzéseinek megvalósításához. Örömmel vesszük, ha partnereinknél már a projekttervezés folyamatában bekapcsolódhatunk a munkába és a támogatási feltételek, illetve a pályázati forrásszerzés szűk keresztmetszeteit áttekintve, pontos tájékoztatást adhatunk az adott fejlesztési elképzelés reális finanszírozási esélyeiről.

 

Társaságunk speciális tudással, széles körű tapasztalatokkal rendelkezik K+F projektek tervezése, szervezése, összeállítása, a K+F és innovációs pályázatok elkészítése, a megvalósítás időszakában a pályázati és projektmenedzsment terén.

 

A Diaproject Kft. rendelkezik sikeres ÚSZT K+F pályázati lezárási, záró elszámolási és a cégünk által menedzselt projekt EUTAF vizsgálati tapasztalataival is.

 

Projektek tervezése

Ahhoz, hogy egy projekt alkalmas legyen vissza nem térítendő támogatás megszerzésére, banki vagy kockázati tőke finanszírozásra, számos követelménynek kell eleget tennie, melyekkel már a projekt tervezése, összeállításakor kalkulálni kell.

 

Cégünk örömmel kapcsolódik be a tervezésbe és igyekszik tanácsaival, javaslataival olyan iránymutatást adni, amely alapján a projekt a tervek szerint és az előírásoknak megfelelően megvalósítható is lesz.

K+F Tanácsadás

Társaságunk speciális tudással, széles körű tapasztalatokkal rendelkezik K+F projektek tervezése, szervezése, összeállítása, a K+F és innovációs pályázatok elkészítése, a megvalósítás időszakában a pályázati és projektmenedzsment terén. Számos egészségipari, élettudományi, autóipari, IT és egyéb iparági kutatás-fejlesztési projekt előkészítésében, forrásszerzésében és lebonyolításában vettünk részt. Már 2008 óta menedzselünk Európai Uniós forrásból megvalósított K+F fejlesztéseket, ezért néhány sikeresen lezárult pályázat nem csak Közreműködő Szervezeti, de EUTAF ellenőrzésen is átesett.

 

Az ellenőrzések minden esetben rendben lezajlottak, a legtöbbször még hiánypótlás sem volt.

 

A projekt tervezése során velünk megosztott információkat a legnagyobb diszkrécióval kezeljük.

 

 

Stratégiai tervezés

A Diaproject Kft. szakembereivel és együttműködő partnereivel az előzetes egyeztetést követően, vállalja projektek előkészítéséhez, pályázatok benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését. Eddigi munkánk során számos alkalommal voltunk közreműködői energetikai, közlekedési, oktatási és más projektek megvalósíthatósági tanulmányainak megalkotásában. Cégünk részt vett országos egészségipari iparág-fejlesztési stratégia és program, valamint kistérségi fejlesztési stratégia és program, valamint kistérségi közlekedésfejlesztési stratégia kidolgozásában is.

Az Ön céljának megfelelően kérje egyedi ajánlatunkat!

 

Pályázati tanácsadás - pályázatkészítés

Megismerve Partnerük tevékenységét és fejlesztési elképzeléseit, megvizsgáljuk a potenciális pályázó szerveztek pályázati alkalmasságát, javaslatot teszünk a pályázati projekt(ek) tartalmi lehatárolására, a megfelelő pályázati konstrukció kiválasztására. Áttekintjük a lehetőségeket, a szűk keresztmetszetek feloldási lehetőségeit. Végig vesszük a megvalósítás során előálló feladatokat és segítünk a projekt költségvetésének összeállításában, alternatívák felállításában. Tájékoztatást adunk az önrész összetételének lehetséges változatairól, a pályázati biztosítékadási kötelezettségről, a biztosítékadás lehetőségeiről, a költségvetést alátámasztó árajánlatok formai és tartalmi követelményeiről, a pályázat(ok) kötelező mellékleteiről.

 

A pályázat benyújtását követően a projekt szakmai vezetőjével együttműködésben elkészítjük az esetleges hiánypótlásban, tisztázó kérdésben kért dokumentumokat, igény szerint részt veszünk az előzetes helyszíni ellenőrzésen. A támogatási szerződés megkötésekor elkészítjük a szerződés mellékleteit, az előlegigénylési dokumentációt és javaslatot teszünk a pályázati dokumentációban leírtakhoz képest bekövetkező változások kezeléséhez, a szükséges módosítási dokumentáció elkészítésére.

 

Finanszírozás: üzleti terv, hitelek

A 2014-2020-as támogatási időszakban a korábbinál nagyobb lesz a visszatérítendő források szerepe, amelyek támogatott hitelkonstrukciókban, kockázati tőkejuttatásban, garanciavállalásban és egyéb pénzügyi eszközökben öltenek testet. Sok esetben az elnyert vissza nem térítendő támogatás mellé is szükséges lehet a bankhitel. Mindezek nélkülözhetetlen alapja a professzionális üzleti terv, melynek elkészítésében nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező, pénzügyi szakemberünk nyújt Önnek segítséget.

Az üzleti terv alapján kezdhetjük meg finanszírozó bank felkutatást és a hitelügyintézést.

A hitelek mellett alternatíva lehet a kockázati tőkebefektetés, melynek előnyeiről és feltételeiről részletes információt adunk, valamint az ügyintézést is vállaljuk.

Szervezetfejlesztési és innovációs tanácsadás - projektmenedzsment oktatás

A Diaproject Kft. az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Regionális Operatív Programok keretében meghirdetett Vállalati Tanácsadás programjának ROP-VTSA-2012-1508 számon regisztrált tanácsadója a szervezetfejlesztés, 7022 TEÁOR „Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás” kategóriában.

A szervezetfejlesztés, projektmenedzsment oktatás területén saját fejlesztésű tananyaggal, kihelyezett, kiscsoportos oktatás és műhelymunka keretében tanítjuk meg kollégáit a projektek összeállítására, az erőforrás-szükséglet meghatározására, a megvalósítás szabályszerűségeire és a pénzügyi lebonyolítás adminisztratív követelményeire.

 

Projektmenedzsment

A Diaproject Kft. vezetése és munkatársai sokéves, személyes tapasztalattal rendelkezek pályázati projektek megvalósításában és lebonyolításában. Professzionális menedzsmenttel támogatjuk az Ön nyertes projektjét.

A pályázati előírások szerint számos adminisztratív kötelezettséget kell teljesíteni a sikeres elszámolás érdekében. Feladatunk kiterjed a projekt előrehaladásával kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek teljesítésének koordinációjára, így a:

  • megrendelések,
  • szerződések,
  • pályázó felé irányuló számlázás,
  • teljesítés-igazolások kiállítása,
  • átadás-átvételi jegyzőkönyvek,
  • munkaszerződések, megbízási szerződések, munkaköri leírások, jelenléti ívek, bérszámfejtés elkészítésének szakmai felügyeletére.

A megvalósítási időszakban feladatunk még a pályázati költségvetés teljesülésének vizsgálata, szakmai javaslattétel az esetleges eltérések kezelésére, projekt-előrehaladási jelentések, beszámolók elkészítésének irányítása a támogatási szerződésben foglaltak szerint, szakmai tanácsadás a kommunikációs kötelezettségek teljesítéséhez, szakmai tanácsadás a horizontális kötelezettségek teljesítéséhez, a közreműködés a pályázó által elkészítendő pénzügyi beszámolók összeállításában, azok formai megfelelőségének biztosítása, kapcsolattartás a támogató és a támogatást folyósító szervezettel, részvétel az esetlegesen szükséges egyeztető megbeszéléseken, felkészítés a helyszíni ellenőrzés(ek)re, igény szerint részvétel a helyszíni ellenőrzése(k)en.

A fenntartási időszakban elkészítjük a kötelező beszámolókat, fenntartási jelentéseket, áttekintjük a vállalt indikátorok teljesülését.

 

Horizon2020

A 2014-2020-as időszakban a közvetlen brüsszeli források lehetőséget kínálnak 3 különböző tagállam min. 3, egymástól független intézménye, vállalata jelentős újdonságtartalmú, különösen előremutató tudományos projektjének megvalósítására.

Új elem a támogatási rendszerben az ún. „KKV eszköz”, mely nevétől eltérően nem eszközbeszerzést támogat, hanem kis- és középvállalkozások innovációs ötleteinek kidolgozását két lépcsőben vissza nem térítendő támogatással, harmadik lépcsőben visszatérítendő pénzügyi eszközzel.

Egy kkv önállóan és kkv-k konzorciuma is pályázhat. Az első fázisban 50.000 EUR átalánytámogatást lehet kapni 70%-os támogatási intenzitás mellett, ami azt jelenti, hogy a projekt összköltsége 71.249 EUR, ettől nem lehet eltérni (nem is kell részletes költségvetés). A 30% önrészt a pályázónak kell biztosítania saját forrásaiból. A 2. fázisban 500.000 és 2,5 millió EUR támogatást lehet kapni 70%-os támogatási intenzitással, egyes esetekben (főleg klinikai kutatások esetén) 100% is lehet. Itt már részletes költségvetés kell, az elszámolható kiadások: bérek, utiköltség, eszközök, infrastruktúra, áruk és szolgáltatások

Kiírásonként a pénzügyi kerettől függően a támogatható pályázatok száma általában 40-90 db között van, a pályázatok az EU egészterületéről érkeznek, a pályázás nyelve angol, a verseny nagyon erős, ezért csakis vezető tudományos téma, világszinten újdonságot jelentő, innovatív projekt lehet esélyes.

Kérésére további részletes tájékoztatást adunk a lehetőségekről.

ÚSZT / Széchenyi 2020 kötelező tájékoztatás

Társaságunk teljes körű szolgáltatással áll rendelkezésre a pályázatok kötelező tájékoztatási elemek megvalósításában az Új Széchenyi Terv és/vagy a Széchenyi2020 arculati követelményei szerint. Az általunk készített pályázatok esetében a sajtóközlemény elkészítését és a TÉRKÉPTÉR feltöltését térítésmentesen biztosítjuk.

Referenciák

A teljesség igénye nélkül, mintaként a pályázattípusokra és nagyságrendekre

 

Pályázó / Pályázat címe / év

Összköltsége (Ft)

Elnyert támogatás összege (FT)

Plastikon CEE Kft.

GINOP-1.2.1-15

A legkorszerűbb integrált műanyagfeldolgozó gép beszerzése a PLASTIKON CEE Kft-nél (2016)

 740.558.000

 370.279.000

Heim Pál Gyermekkórház

KEOP-5.6.0/E/15

Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzése a Heim Pál Gyermekkórházban (2015)

 1.357.534.496

 1.357.534.496

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

KEOP-5.6.0/E/15

 1.025.867.646

 1.025.867.646

 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

KEOP-5.6.0/E/15

 863.951.790

 1.025.867.646

 

Országos Onkológiai Intézet

KEOP-5.6.0/E/15

 805.402.250

 805.402.250

Premier G. MED Cardio Kft.

A Premier G. Med Cardio Kereskedelmi Kft. nagytarcsai telephelyen napelemes rendszer kialakítása (2014)

 94.118.600

 47.059.300

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

KMOP-1.2.1-13/A-2013-0285 „A Budaörsi Településgazdálkodási Kft. kapacitásbővítése többfunkciós rakodógép beszerzésével” (2013)

 24.950.000

 7.485.000

Pusztazámor Községi Önkormányzat

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0031 „A pusztazámori Napköziotthonos Óvoda és tagiskola épületenergetikai fejlesztése”

 59.860.817

 49.995.754

Amon-Re-Med Kft.

GOP-1.1.1-11-2012-0409

„Az érszűkületi megbetegedésekre alkalmazott szénsavköd-fürdő hatékonyságának növelése egyénre szabott terápia kifejlesztésével és klinikai validálásával, valamint a terápia tartós stresszoldó hatására alapozott megelőző kezeléscsomag kidolgozása” (2013)

 526.701.160

 350.996.078

DEXEF Kft.

GOP-1.3.1-11/B-2012-0049

„AirDiag-teljes modellpalettás és széles korsávos, mobil autódiagnosztikai készülék fejlesztése” (2012)

 226.487.559

 145.491.202

Motor-Classic Bt.

KDOP-1.1.1/C-12-2013-0066 „A Motor-Classic Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság telephelyének fejlesztése új, korszerű szerelőcsarnok építésével”

 189.320.000

 85.377.850

Premier G. Med Onko Kft.

KMOP-1.1.4-11/A-2012-0029

„Speciális laboratóriumi, fertőtleníthető és csíramentesíthető steril számítógép-egység kifejlesztése” (2012)

 42.621.660

 17.888.748

Motor-Classic Bt.

GOP-1.3.1-11/C-2012-1242

„IT vezérelt galvánüzem technológia kifejlesztése a Motor-Classic Bt. autórestauráló műhelyében”

 36.632.641

 23.811.216

PET Diagnosztikai Kft.

GOP-1.3.1-11/A-2011-0136 „Tumordiagnosztikai célú, fluor-18 izotóppal jelzett, speciális PET radiogyógyszer kísérleti fejlesztése és a forgalombahozatalt előkészítő törzskönyvi dokumentáció elkészítése, új radiogyógyszer piacra lépése” (2012)

 1.269.307.709

 493.231.883

Draspó-Tempó Kft.

KMOP-1.1.4/B „Nagyméretű haszongépjárművek kormánymű-fejlesztése és magyarországi gyártáselőkészítése” (2011)

 203.139.519

 71.098.831

Draspó-Tempó Kft.

KMOP-1.2.1/B „Pont- és ívhegesztő robot beszerzése és a gyártócsarnok tetőrekonstrukciója a Draspó-Tempó Autó Kft. autóipari beszállítói pozíciójának erősítése érdekében” (2011)

 167.701.032

 58.695.361

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása

KÖZOP-5.5.0-09-2011, kiemelt projekt

„Regionális intermodális közlekedési rendszer létrehozása Budapest nyugati agglomerációjában” MT (2011)

 164.650.000

 164.650.000

Vértes Volán Zrt.

KEOP-2009-5.3.0/A

A Vértes Volán Zrt. tatabányai telephelyén lévő nagycsarnok és raktárépület hőszigetelése, nyílászáró-cseréje, valamint fűtési és melegvíz-ellátó rendszerének korszerűsítése (2010)

 147.395.221

 103.176.654

Vértes Volán Zrt.

KDOP-2009-4.2.3

Tatabánya, Tata, valamint a tatabányai és a tatai kistérség közúti közösségi közlekedésének fejlesztése (2010)

 320.820.482

 272.697.410

Plan Center Kft.

GOP-2009-1.1.1

Paradox Flooring Rendszer - új típusú padlóburkolat kifejlesztése (2009)

 119.840.000

 87.500.000

Sandton Group Kft.

GOP-2008-2.1.2.

Interaktív, internet alapú elektronikus ügyfélszolgálati - értékesítési rendszer és szolgáltató központ kialakítása (2008)

 393.145.000

 189.000.000

Co & Co Communication Kft.

GOP-2008-1.3.1

A dobókocka hagyományait újraértelmező COCODICE kocka alapján kialakuló elem-kapcsolati logikai és stratégiai készségfejlesztő termékcsalád, tervezése és megvalósítása (2008)

 180.000.000

 81.000.000

Apton and Sinclair Kft.

GOP-2008-1.3.1

Scooler – Új, stratégiai szemléletű, az alapfogalmak és az összefüggések megértését támogató, korszerű matematikai készségfejlesztő játék- és termékcsalád (2008)

 180.000.000

 81.000.000

Dutrade Zrt.

Egyedi Kormánydöntéssel nyújtott támogatás és fejlesztési adókedvezmény (2007)

 7.098.000.000

Adókedvezmény és  50.000.000 Ft

 

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása

Dunamenti EuroVelo kerékpárút - Érd-Százhalombatta szakaszainak megépítése (2006)

 178.972.000

 154.000.000

ÚSZT/ Széchenyi 2020 esélyegyenlőség, fenntarthatóság

A pályázat készítése során ügyfelünk adottságait megismerve, javaslatot teszünk a szervezethez és a projekthez illeszkedő horizontális vállalásokra.

Vállaljuk nyertes projektek esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági vállalásokhoz kapcsolódó adminisztratív jellegű teljesítések komplex dokumentálását (esélyegyenlőségi terv, környezeti fenntarthatósági terv készítése, fenntarthatósági képzések megtartása, jegyzőkönyvezése, stb).